Η εταιρεία
Μέτοχοι - Επιστημονικά Στελέχη
Στράτης Ευστρατιάδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Δημήτρης Ευστρατιάδης

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Κώστας Αγγελάκης

ΜΕΤΟΧΟΣ

 

Ασημάκης Υφαντής

ΜΕΤΟΧΟΣ

 

Νίκος Βέρρας

ΜΕΤΟΧΟΣ

  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ/3          
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Γ/3     Α/1     
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Γ/3   Β/2      
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Γ/3       Α/1  
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΣ Γ/3         Α/1
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21
  ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓ. 08 ΚΑΤΗΓ. 16 ΚΑΤΗΓ. 10 ΚΑΤΗΓ. 27 ΚΑΤΗΓ. 13 ΚΑΤΗΓ. 21