Έργα
ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΟΡΕΑ  
Περιγραφή Έργου

Το γνωστό σε όλους μας Θέατρο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο (ως κατασκευή του αρχ. Τάκη Ζενέτου), ο δε χώρος ως ιστορικός τόπος. Κατασκευάστηκε το 1965 και ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το 1977. Ο φέρων οργανισμός απoτελείται από δικτυωματικούς φορείς από διατομές L ( γωνιακά) διαφόρων διαστάσεων. Υπάρχουν 19 κύριοι κερκιδοφόροι αποτελούμενοι ο καθένας από δίδυμους δικτυωτούς κεκλιμένους φορείς τριών ανοιγμάτων. Τα ακραία ανοίγματα επεκτείνονται σε προβόλους. Ο καθένας εκ των ως άνω φορέων στηρίζεται σε τέσσερα κατακόρυφα δικτυωτά τετραγωνικά στοιχεία διαστάσεων σε κάτοψη 85 cm x 85 cm.

Οι προτεινόμενες ενισχύσεις έχουν ως βασικό στοιχείο την εξασφάλιση ομοιομορφίας της κατασκευής, πριν και μετά την επέμβαση. Συνοπτικά αναφέρονται οι παρακάτω επεμβάσεις: Αντικατάσταση των τμημάτων του φορέα με τις πιο εκτεταμένες απαιτούμενες επισκευές, (υδρο)αμμοβολή και εφαρμογή βαφής στα νέα και στα διατηρούμενα τμήματα του φορέα, έλεγχος και τοπικές ενισχύσεις στα μέλη και στις συνδέσεις του φορέα που παραμένει, αντικατάσταση όλων των παλαιών κοχλιών με νέους, σκυροδέτηση νέων πεδιλολωρίδων σύνδεσης υπαρχόντων μεμονωμένων πεδίλων κ.α. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Α.) / ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  • Στάδια μελέτης : Αποτύπωση – Προμελέτη - Έλεγχος υπάρχοντος - Μελέτη ενισχύσεων - Τεύχη δημοπράτησης - Επικαιροποίηση Μελέτης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 2.367.000€
  • Περίοδος Μελέτης :  2008 – 2009, 2018 - 2019, 2022
  • Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Καραδήμας & Συνεργάτες